Vi arbejder på at lave vores eget undervisningsmateriale, som I kan bruge ude på skolerne, gerne som supplement for at forlænge læringen af et besøg af Sund Krop.