Hvad LAVER vi?

Bamsehospitalet® afholder arrangementer hvor besøgende børn, typisk i alderen 3-8 år, med deres bamser møder tre stande, der alle simulerer forskellige elementer af hospitalsvæsenet. På Bamsehospitalet vil barnet føre bamsen fra sygeplejestanden videre til røntgenlægestanden til slut forbi bamselægestanden, hvor der undervejs inddrages undersøgelser og behandlinger af bamsen. Gennem leg opnår børnene en følelse af mestring, som forbereder dem på senere kontakt til virkelighedens sundhedsvæsen. 

Lokalafdelingerne afholder regelmæssigt større og mindre lukkede arrangementer for indbudte børnehaver, samt offentlige arrangementer på f.eks. biblioteker eller indkøbscentre, eller deltager i arrangementer som Kulturnatten eller Forskningens døgn. 

Derudover besøger Bamsehospitalet Odense fast H. C. Andersen Børne- og Ungehospital. De øvrige lokalafdelinger har også løbende afholdt arrangementer på øvrige børneafdelinger rundt om i landet. 

Nationalt samles vi typisk til ét stort fælles event om året, hvor vi kan have mange hundrede børn igennem om dagen. Vi har bl.a. besøgt Legoland, LegoWorld, Kolding Storcenter og Tivoli.

Danmarks sjoveste hospital med læring i øjenhøjde

Bamsehospitalet® arbejder ud fra et setup, hvor vi med bamsen i hovedrollen simulerer en hospitalssituation, hvor barnet er med til at udrede, diagnosticere og behandle bamsen. Vi arbejder  således med den integrerede leg i centrum, således at barnet får set og afprøvet udvalgte hospitalsprocedurer i den trygge leg, hvor det er bamsen, der er syg eller har slået sig. Barnet får således mulighed for at tage kontrol over en behandlingssituation, der ikke er målrettet barnet selv. Et arrangement etableres således af de frivillige studerende og er opbygget af tre stationer: 

  • En sygeplejerskestand
  • En røntgenstand
  • En lægestand

Til ethvert arrangement kan børn medbringe egne bamser, eller låne en bamse som de vil behandle undervejs. 

Der afsluttes med at barnet får bamsejournalen med hjem og det aftales om behandlingen af bamsen skal fortsætte derhjemme, fx med kys og kram.

sygeplejerskestanden  

Her snakker den frivillige og barnet om bamsens sygehistorie – altså hvad der er galt, hvornår det er sket, om barnet så det osv. Bamsen bliver målt, vejet,  måles temperatur, og barnet for lov at lytte til bamsens hjerte med et stetoskop. Barnet involveres i alle opgaver og opfordres  til at udføre de procedurer, som barnet er tryg ved. Det hele nedskrives på en særlig bamsejournal, som følger barnet og bamsen under hele besøget.

 

Røntgenstanden 

Her tages et røntgenbillede af bamsen med en særlig bamse-røntgenmaskine, som ligner en mini CT-scanner. Barnet opfordres til at tage et tungt forklæde på, som minder om de blyforklæder, Ved røntgenstanden findes et relevant røntgenbillede af bamsen, f.eks en bamse med alt for meget slik i maven, en brækket arm, en snottet næse osv. Dette billede danner grundlag for bamsens videre behandling. Billedet vælges på baggrund af barnets besøg på sygeplejerskestanden, og tages med videre til lægestanden, hvor bamsen bliver behandlet.

Lægestanden 

Her behandler bamselægen og barnet i fællesskab bamsen. På journalen angives det om bamsen får f.eks. en iltmaske, medicin ved indsprøjtning eller som pille, om bamsen skal sys, samt om der bliver lagt bandager og givet plaster på. Det er her barnet for alvor får behandlingsprocedurerne i hånden, og mulighed for at afprøve diverse redskaber på bamsen, så de er bekendte med dem i tilfælde af at barnet en dag skal på et rigtigt hospital. Bamsen kan også ordineres kram og kys, mad og drikke på recept.