Hvad gør vi

Bamsehospitalet afholder arrangementer, hvor besøgende børn, typisk i alderen 3-8 år, med deres bamser møder tre stande, der alle simulerer forskellige elementer af hospitalsvæsenet. På ”Bamsehospitalet” vil barnet føre bamsen fra sygeplejestanden til røntgenlægestanden til bamselægestanden og undervejs inddrages direkte i rutinemæssige undersøgelser og behandlinger af bamsen. Gennem leg opnår børnene en følelse af mestring, som forbereder dem på senere kontakt til sundhedsvæsenet. 

Lokalafdelingerne afholder regelmæssigt større og mindre lukkede arrangementer for indbudte børnehaver, samt offentlige arrangementer på biblioteker, indkøbscentre, deltager i Kulturnatten eller Forskningens døgn. Derudover besøger Bamsehospitalet Odense fast H.C. Andersen børnehospital og de øvrige lokalafdelinger har også løbende afholdt arrangementer på øvrige børneafdelinger rundt om i landet. 

Nationalt samles vi typisk til ét stort fælles event om året, hvor vi kan have op til 500 børn igennem om dagen. Vi har bl.a. Besøgt Legoland, Kolding Storcenter og Tivoli.

Danmarks sjoveste hospital med læring i øjenhøjde

Det fysiske bamsehospital arbejder ud fra et setup, hvor vi med bamsen i hovedrollen simulerer en hospitalssituation, hvor barnet er med til at udrede, diagnosticere og behandle bamsen.Vi arbejder  således med den integrerede leg i centrum, således at barnet får set og afprøvet udvalgte hospitalsprocedurer i den  trygge leg, hvor det er bamsen, der er syg eller har slået sig. Barnet får således mulighed for at tage kontrol over en  behandlingssituation, der ikke er målrettet barnet selv. Et arrangement etableres således af de frivillige studerende  og er opbygget af tre stationer: 

  • En sygeplejerskestand 
  • En røntgenstand 
  • En behandler-/lægestand 

Til ethvert arrangement kan børn medbringe egne bamser eller låne en bamse, som de vil behandle undervejs. 

Der afsluttes med at barnet får bamsejournalen med hjem og det aftales om behandlingen af bamsen skal fortsætte derhjemme, fx med kys og kram.

sygeplejerskestanden:  

Frivillig og barn snakker om bamsens sygehistorie – altså hvad der er galt, hvornår det er sket, om barnet så det etc.  Bamsen bliver målt, vejet, der lyttes til hjerteslag og måles temperatur. Barnet involveres i alle opgaver og opfordres  til at udføre de procedurer, som barnet er tryg ved. Det hele nedskrives på en særlig bamsejournal, som følger  barnet og bamsen under hele besøget.

Røntgenstanden: 

Efter besøg hos sygeplejersken, tager barnet bamsen med til røntgenlægestanden. Her tages et røntgenbillede af  bamsen med en særlig bamserøntgenmaskine. Denne udsender enten blåt lys eller en lyd og har udseende som en  mini-MR-scanner. Barnet opfordres til at tage et tungt forklæde på, som minder om de blyforklæder, der i virkelighedens verden beskytter mod røntgenstråler fra røntgenscannere. Ved røntgenstanden findes et relevant røntgenbillede af bamsens skavank (eks. en bamse med alt for meget slik i maven, en brækket arm, snottet næse o.l.).  Dette billede danner grundlag for bamsens videre behandling.

Lægestanden: 

Her behandler bamselægen og barnet i fællesskab bamsens skavank. På journalen angives det om bamsen får ilt maske, medicin ved indsprøjtning eller som pille, om bamsen sys, samt om der bliver lagt bandager og gives plaster  på. Det er altså her barnet for alvor får behandlingsprocedurerne i hånden og mulighed for at prøve diverse redskaber på bamsen, så det er bekendte med dem i tilfælde af at barnet en dag skal på et rigtigt hospital. Bamsen kan  også ordineres kram og kys, mad og drikke på recept.