Lokalafdelinger

Bamsehospitalet® & Sund Krop er opbygget med en en national arbejdsgruppe og seks lokale styregrupper. 

Den nationale arbejdsgruppe består af en national aktivitetsleder, en national økonomiansvarlig, samt yderligere 2-6 medlemmer og suppleanter fra forskellige lokalafdelinger. 

Den nationale arbejdsgruppe vælges én gang årligt og bestrider det overordnede ansvar for Bamsehospitalet® som samlet aktivitet med Bamsehospitalet og Sund Krop. 

Den nationale arbejdsgruppe arbejder derudover med fælles fundraising, PR, nationale, såvel som internationale samarbejder, kompetenceudvikling og fællesskab på tværs af lokalafdelingerne.

Odense

Sund Krop ansvarlige: Karoline Ejby og Caroline Hauberg Rasmussen. 

Kontakt: sundkrop-odense@imcc.dk

København

Sund Krop ansvarlig: Camilla Larsen

Kontakt: bamsehospitalet-kbh@imcc.dk