Om os

Bamsehospitalet består af to underprojekter: Bamsehospitalet og Sund Krop.

I begge projekter arbejder frivillige sundhedsstuderende for gennem leg og læring at give børn et mere positivt syn på sundhedsvæsenet, samt lære dem om kroppen når den er hhv. syg og rask.

Bamsehospitalet henvender sig primært til børn i børnehavealderen, mens Sund Krop er rettet mod børn i indskolingen.

Hvem er vi?

Bamsehospitalet® er en aktivitet under studenterorganisationen International Medical Cooperation Committee (IMCC). IMCC er en frivilligt drevet paraplyorganisation, der danner rammen for op til 30 aktiviteter, der alle er involverede i sundhedsfremmende frivilligt arbejde. Bamsehospitalet® arbejder forebyggende med at forbedre børns forhold til sundhedsvæsenet, samt give børnene en viden om både den syge og den raske krop.

Bamsehospitalet har gennem et mangeårigt samarbejde med Børneulykkesfonden fortsat kunnet arbejde med at forberede børn på, hvad der vil ske hvis ulykken er ude, og de skal på hospitalet.

Bamsehospitalet modtager årligt økonimisk støtte fra Børneulykkesfonden og IMCC. Herudover ansøger frivillige løbende fonde om alle øvrige økonimiske midler.

Historie

Under udarbejdelse.

Lokalafdelinger

Bamsehospitalet består af 6 lokalafdelinger placeret over hele Danmark. Hver lokalafdeling ledes af en lokal aktivitetsleder, en lokal økonomiansvarlig samt en håndfuld frivillige, der varetager mange forskellige funktioner i gruppen.

København

Lokal aktivitetsleder:

Liv Halstad

bamsehospitalet-kbh@imcc.dk

Aarhus

Lokal aktivitetsleder:

Lizette Petrine Gyntersen

bamsehospitalet-aarhus@imcc.dk

Aalborg

Lokal aktivitetsleder:

Monica Lykke Olesen

bamsehospitalet-aalborg@imcc.dk

Odense

Lokal aktivitetsleder:

Ann-Louise Rud Andersen

bamsehospitalet-odense@imcc.dk

Esbjerg

Lokal aktivitetsleder:

Kathrine Brandt Lauridsen

bamsehospitalet-esbjerg@imcc.dk

Holstebro

Lokal aktivitetsleder:

Simone Bargmann Hammer

bamsehospitalet-holstebro@imcc.dk

National styregruppe

Bamsehospitalets organisation består af en national styregruppe og fem lokalafdelinger rundt om i landet.

Den nationale styregrupper består af national aktivitetsleder, en national økonomiansvarlig og yderligere 2-6 medlemmer og suppleanter fra forskellige lokalafdelinger.

Den nationale styregruppe vælges én gang årligt og bestrider det overordnede ansvar for Bamsehospitalet som samlet aktivitet med Bamsehospitalet og Sund Krop.

Den nationale styregruppe arbejder derudover med fælles fundraising, PR, internationale samarbejder, kompetenceudvikling og fællesskab på tværs af lokalafdelingerne.

National aktivitetsleder:
Kristine Svinning Valeur

bamsehospitalet@imcc.dk

Sund Krop

Sund Krop er et projekt under Bamsehospitalet, der fokuserer på undervisning af børn i indskolingsalderen. Du kan læse mere om Sund Krop her

Støt os

Hvis du ønsker at støtte Bamsehospitalets arbejde er der flere muligheder.

Som frivillig kan du som tage del i Bamsehospitalet arbejde både ved arrangementer eller i den organisatoriske del af aktiviteten. Læs mere her.

Som privatperson eller virksomhed har du mulighed for at støtte os økonomisk med en bankoverførsel eller via MobilePay. Bemærk at donation til Bamsehospitalet er fradragsberettiget. Læs mere nedenfor:

Overførsel:
Reg-nr: 8401
Konto-nr: 1738626
Mærket “Bamsehospitalet” i emnefeltet.

MobilePay:
Nummer: 73044
Mærket “Bamsehospitalet” i emnefeltet.

Om fradrag:
Bamsehospitalet er som en del af IMCC, godkendt efter ligningslovens §8a. Det betyder, at alle donationer fra private og virksomheder er fradragsberetigede op til 15.200 kr p.a. Hvis du ønsker, at vi indberetter din/Jeres donation til SKAT, gøres dette ved at sende en mail til bamsehospitalet@imcc.dk med navn og yderligere kontaktoplysninger, samt donationstidspunkt. Vi vil efterfølgende kontakte dig/Jer telefonisk ang. CPR-nummer/CVR-nummer, som vi skal bruge for at kunne vidergive information om donationen til SKAT.

Som privatperson vil du efterfølgende kunne følge indberetningen i din skattemappe på www.SKAT.dk, hvor også IMCCs CVR-nummer 30865219 vil fremgå af din årsopgørelse.